Bảng giá thành lập doanh nghiệp

GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY THỦ TỤC
GÓI CƠ BẢN 1.500.000VNĐ
 1. Thiết lập hồ sơ xin cấp phép kinh doanh và mã số thuế.
 2.  Khắc dấu công ty. ( Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước)
 1. GÓI A 2.460.000VNĐ
  2.200.000VNĐ
 1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
 2.  Lập sổ thành viên / cổ đông.
 3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
 4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
 5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.
 • Giải trình với cơ quan thuế
 • Làm thủ tục in hóa đơn.
GÓI B 3.400.000VNĐ2.900.000VNĐ
 1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
 2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
 3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
 4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
 5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.   (Giải trình với cơ quan thuế – Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.)
 6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
 7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
 8. Bảng hiệu Công ty.
 9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
 10. Thiết lập logo Công ty.
GÓI C 4.660.000 VNĐ3.999.000 VNĐ
 1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
 2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
 3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
 4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
 5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế. (Giải trình với cơ quan thuế. – Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.)
 6. 6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
 7. 7.Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
 8. 8. Bảng hiệu Công ty.
 9. 9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
 10. 10. Thiết lập logo Công ty.
 11. 11. In 02 cuốn hóa đơn GTGT.
 12. 12. Phát hành hóa đơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *